Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, KLOCKARBOLET 3:1 FREDSBERGS PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

13737 Sverker Larsson 2006-08-01 nr 001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FREDSBERGS PRÄSTGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

KLOCKARBOLET 3:1

Historik

Manbyggnaden är uppförd1802 som ersättning för en äldre utdömd byggnad på samma plats som tillkom efter brand 1744. Den tillbyggdes och förlängdes åt väster i början av 1830-talet. Interiört har byggnaden förändrats vid flera tillfällen, varvid planlösningen delvis förändrats och kakelugnar tagits bort.
Den östra flygeln är prästgårdens äldsta byggnad. Den uppfördes av kyrkoherden Erik Afzelius omkring 1750. Dess nuvarande utformning anses härröra från en ombyggnad omkring1820 varefter en viss modernisering har skett vid sekelskiftet 1900. I huset är idag inrymt ett skolmuseum och ett lanthandelsmuseum.
Den västra flygeln anges vara...

Läs mer i eget fönster