Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, HAMNEDA 1:7 HAMNEDA GAMLA GÄSTGIVAREGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMNEDA GAMLA GÄSTGIVAREGÅRD (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Kommunikation - Gästgivargård

Kommunikation - Gästgivargård

HAMNEDA 1:7

Historik

Hamneda gästgivaregård är utmärkt på lantmätare Rohmans karta från år 1677. Den byggnad som finns kvar idag och hyste det sista gästgiveriet i Hamneda byggdes omkring 1750. Under 1800-talet fanns förutom gästgiveri en affär och ett postkontor i byggnaden. Den sist som drev gästgiveriet hette Ivar Nylén. Han drev det till 1912 men bodde sedan kvar till 1960 - fram till 1955 tillsammans med brodern Uno Nylén och sedan ensam. Skjutsverksamheten lär ha bedrivits fram till 1920-talet.
Byggnaden är mycket ålderdomlig till sin karaktär såväl exteriört som interiört. Den är i huvudsak i orört skick sedan 1900-talets början och framstår där...

Läs mer i eget fönster