Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ronneby kn, HAKARP 2:10 BACKAGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BACKAGÅRDEN (akt.), HAKARPSGÅRDEN (inakt.)
Blekinge
Ronneby

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

HAKARP 2:10

Historik

Gården är högt belägen vid kanten av Bräkneåns dalgång, i en bygd som karakteriseras av fornlämningstäthet och kulturhistoriskt intressant jordbruksbebyggelse. Mangårdsbyggnaden är en timrad framkammarstuga, klädd med locklistpanel och rödfärgad med vita snickerier. Sadeltaket är täckt med målad plåt. Rumsindelningen torde ej ha undergått några förändringar sedan byggnadstiden. Vid västra gaveln ligger en ålderdomlig halmtäckt bod med utskott. Den har fram till 1959 varit sammanfogad med en trelängad ekonomibyggnad. Gårdsanläggningen som helhet har därmed haft en götisk gårdsutformning av ett slag som tidigare varit traditionellt i ...

Läs mer i eget fönster