Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trollhättan kn, OLIDAN 7:1 M.FL. VÄSTERGÄRDET PÅ OLIDAN Ny sökning Tillbaka till sökning

13729_Vastergardet_SRLN_2007_07_02 012

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERGÄRDET PÅ OLIDAN (akt.)
Västra Götaland
Trollhättan

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

OLIDAN 7:1

OLIDAN 7:2

OLIDAN 7:3

OLIDAN 7:4

OLIDAN 7:5

OLIDAN 7:6

OLIDAN 8:1

OLIDAN 8:2

OLIDAN 8:3

OLIDAN 9:1

OLIDAN S:1

Historik

De s k putshusen på Västergärdet är tio bostadshus i 1 1/2 plan uppförda 1908/1909 i tegel med beige putsade fasader. Sadeltaken är klädda med en äldre typ av cementtegel. Byggnaderna är ritade av arkitekt Svante Dyhlén på Vattenfalls byggnadskontor och byggdes som maskinist- och maskinistbiträdes-bostäder. Dyhlén var intresserad av moderna internationella strömningar inom arkitekturen och har vid Västergärdet influerats av tysk villaarkitektur. Byggnaderna karaktäriseras av släta fasader, höga triangulära gavelpartier, litet gavelutsprång och mångspröjsade tvålufts-fönster. Byggnadsstilen, som avviker från äldre svensk byggnadstrad...

Läs mer i eget fönster