Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, FJÄRDINGEN 26:4 SKYTTEANUM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKYTTEANUM (akt.)
Uppsala
Uppsala

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitetsinstitution

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitetsinstitution

FJÄRDINGEN 26:4

Historik

Den tre våningar höga putsade stenbyggnaden härstammar i sina äldsta delar från 1300- eller 1400-talet och är därmed en av Uppsalas få bevarade medeltidsbyggnader. Sitt nuvarande utseende erhöll den i huvudsak på 1620-talet, då riksrådet Johan Skytte inrättade en professur i statskunskap här. I gaveln mot domkyrkan finns rester av den ringmur som omgav domberget före nuvarande kyrkans grundläggning. Byggnaden restaurerades 1932 och 1965 frilades den västra gavelns medeltida grundmur. Till Skytteanum hör en trädgårdsanläggning med anor från 1600-talet eller tidigare samt en reveterad träbyggnad, uppförd 1782. Där inrymdes förr brygg-...

Läs mer i eget fönster