Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mariestad kn, ODENSÅKER 5:3 M.FL. ODENSÅKERS KLOCKARBOL Ny sökning Tillbaka till sökning

13719-3,4,5 Sverker Larsson 2006-08-03 nr 012

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ODENSÅKERS KLOCKARBOL (akt.)
Västra Götaland
Mariestad

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Klockargård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Klockargård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Klockargård

ODENSÅKER 5:3

ODENSÅKERS KLOCKARBOL 9:1

Historik

Odensåkers klockarbol utgör resterna av en gammal by, som på 1700-talet var traktens största. Fridhem och eventuellt de två tillhörande ekonomibyggnaderna är troligen uppförda under tidigt 1700-tal, Fridhem möjligen under sent 1600-tal. Med hänsyn till byggnadernas utseende och byggnadsskick samt den ålderdomliga gårdsformen med gemensam man-och fägård torde man kunna tillskriva byggnaderna en hög ålder. I jordaboken 1708 omnämns Klockarebolet första gången, då som kronobackstuga, vilket torde avse Fridhem. Av ett visitationsprotokoll 1743 framgår att klockarbolet fortfarande endast utgörs av en stuga. Den nuvarande manbyggnaden är ...

Läs mer i eget fönster