Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY ANNEXET 1 KV ANNEXET 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1365-003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV ANNEXET 1 (inakt.)
Gotland
Gotland

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Fattighus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Fattighus

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Affärshus

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

VISBY ANNEXET 1

Historik

Kvarteret Annexet är centralt placerat i Visby innerstad, angränsande till Rådhusplans i nordost. Kvarteret avgränsas av Mellangatan i väster, Bremergränd i söder och S:t Hansgatan i öster. Med Rådhusplan inräknat är kvarteret kvadratiskt till formen. Före den nu -rådande fastighetsindelningen tillhörde Annexet både S:t Hansrotens första och Strandrotens tredje kvarter, med tomtnummer 7 respektive 4.
Kvarteret Annexet var under medeltiden beläget i stadens kärna och med största sannolikhet tättbebyggt med höga stenhus, varav flera ännu är delvis bevarade. Genom kvarteret löpte två numera igensatta gränder. De medeltida strukturern...

Läs mer i eget fönster