Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY ANKARET 4 KV ANKARET 4 Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1365-002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV ANKARET 4 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

VISBY ANKARET 4

Historik

Kvarteret Ankaret är beläget i Visbys medeltida stadskärna, på den första strandplatån -innanför gamla hamnen. Det rektangulära kvarteret ligger mellan Strandgatan i väst och Mellangatan i öst. I norr avgränsas kvarteret av Specksrum och Rostockergränd och i söder av Rigagränd. Ankaret tillhörde tidigare Norderrotens första kvarter, nummer 37-41.
Kvarteret var ursprungligen delat i två delar, med en gränd i öst-västlig riktning mellan Strandgatan och Mellangatan. Med största sannolikhet utgör området för kvarteret Ankaret den norra delen av Visbys äldsta bebyggelsekärna. Specksrum utgjorde även infartsvägen från Norderport mot hamne...

Läs mer i eget fönster