Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY ABBOTEN 1 KV ABBOTEN Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1365-001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV ABBOTEN (akt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

VISBY ABBOTEN 1

Historik

KVARTERET ABBOTEN - Kvarteret Abboten ligger i östra delen av Visbys medeltida stadskärna utgör ett triangulärt område med ena spetsen i norr. Kvarteret gränsar till Wallérs plats i öster, Hästgatan i söder, Stettinergränd i nordväst och Bremergränd i nordost. Abboten tillhörde tidigare S:t Hansrotens andra kvarter med tomtnummer 34.

Inom kvarterets gränser har man funnit medeltida arkeologiska lämningar i form av murverk och en högkällare. Hela kvarteret har sedan medeltiden sannolikt utgjort en enda fastighet, utan genomkorsande gränd. Även idag utgörs kvarteret i sin helhet av en enda stor fastighet, Abboten 1.

Bostadshuset fr...

Läs mer i eget fönster