Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, ALVESTA 13:4 ALVESTA STATIONSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALVESTA STATIONSHUS (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

ALVESTA 13:4

Historik

Stationshuset i Alvesta byggt 1905 är ett exempel på en mycket välbevarad jugendbyggnad. Byggnaden knyter starkt an till för tiden rådande arkitekturideal och den kan ses som exempel på de mer särpräglat utformade stationsbyggnader, som började uppföras efter sekelskiftet år 1900, då man i högre grad lämnade typhusritningarna. Byggnaden har en välbevarad exteriör och delar av interiören - främst väntsalen - är också välbevarade.
Arbetet med södra stambanan färdigställdes 1863 då Alvesta station sammanbands med Malmö. Flera järnvägslinjer drogs till Alvesta som utvecklades till en järnvägknut. Den ökade trafiken ledde också till at...

Läs mer i eget fönster