Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY RÅDHUSET 6 M.FL. FD RÅDHUSET I VISBY Ny sökning Tillbaka till sökning

f0108117

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV RÅDHUSET 7 (inakt.), FD RÅDHUSET I VISBY (akt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Kommunalhus

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Kommunalhus

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Kommunalhus

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Kommunalhus

VISBY RÅDHUSET 6

VISBY RÅDHUSET 7

Historik

KVARTERET RÅDHUSET - Kvarteret avgränsas idag i öster av S:t Hansgatan, i söder av Rådhustorget med tillhörande gränd, i väster av Mellangatan och i norr av Rewals gränd. Kvarteret sluttar mot havet i väster och nivåskillnaden i kvarteret är nästan 3,5 meter.

Kvarteret ligger i den medeltida stadens absoluta kärna och motsvarade under denna tid av fyra, eventuellt fem bebyggda kvarter, mellan vilka det löpte smala gränder. I slutet av 1600-talet motsvarades nuvarande kvarteret Rådhuset av tre mindre kvarter. Denna indelning verkar ha bibehållits fram till första hälften av 1800-talet. Vid mitten av 1800-talet hade kvarteret samma ...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Visby stad låg under rådhusrätt redan på medeltiden och den äldsta rådhusbyggnaden låg i det så kallade Vinhuset, även kallat Kalvskinnshuset, som numera är rivet. Huset övergavs för ett nytt rådhus som var beläget vid Stora torget, inte heller den byggnaden finns dock kvar.

1787 flyttade rådhusrätten in i borgmästare Langes hus vid S:t Hansgatan och sju år senare köpte staden byggnaden. Detta hus hade uppförts på 1750-talet och användes som rådhus fram till 1960. Rådhusrätten i Visby drogs då in och staden lades under landsrätt 1962, det vill säga införlivade...

Läs mer i eget fönster