Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY FLINTAN 3 KV FLINTAN 3 Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1365-026

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV FLINTAN 3 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VISBY FLINTAN 3

Historik

KVARTERET FLINTAN - Kvarteret är ett i det närmaste kvadratiskt format område beläget i den södra delen av Visby innerstad. Kvarteret gränsar till Apgränd i nordost, Bredgatan i öster, Rengränd i söder och Björngränd i nordväst. Före den rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Klinterotens första kvarter med tomtnummer 38-39 och 44-46.
Området utgjorde länge obebyggd mark. I mitten av 1700-talet lades marken ut i tomter, med planlagda gator och reglerad bebyggelse. Sedan dess har kvarterets form och gränsdragning mellan tomterna i stort sett bevarats. Fastigheterna har genom åren främst innehafts av arbetare, hantverkare o...

Läs mer i eget fönster