Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY FISKAREN 7 KV FISKAREN 7 Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1365-025

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV FISKAREN 7 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

VISBY FISKAREN 7

Historik

KVARTERET FISKAREN - Kvarteret utgör ett avlångt oregelbundet område i öst-västlig riktning beläget i norra stadsdelarna. I norr gränsar kvarteret till S:t Olofs gränd och Botaniska trädgården. S:t Olofs gränd löper även ner längs kvarterets östra sida. I övrigt avgränsas kvarteret av Strandgatan i väster, samt Fiskargränd och Skogränd i söder. Fiskaren tillhörde tidigare Norderrotens andra kvarter, med tomtnummer 31-33, 37-38 och 42-45.
Området där kvarteret ligger kallas Fiskareroten eller Gajlroten. Namnen har sitt ursprung från de fiskare som utgjorde ett väsentligt inslag av kvarterens befolkning från åtminstone 1600-talet och...

Läs mer i eget fönster