Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skara kn, BRUNNSBO 1:3 M.FL. BRUNSBO BISKOPSGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

13672_1_Brunsbo_biskopsgården_SL_2006-10-18 031

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRUNSBO BISKOPSGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Skara

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

BRUNNSBO 1:3

BRUNNSBO 1:17

Historik

Mangården

Brunsbo omnämns första gången 1423 under namnet Bryniulfsbo efter biskop Brynolf Karlsson (1405-1424) som ska ha inköpt gården. Biskop Brynolf Gerlachsson (1478-1505) lät uppföra ett stenhus på platsen. Det var en befäst gård som sannolikt omgavs av en ringmur under senmedeltiden. Föregångarna till dagens flygelbyggnader uppfördes mot murens insidor så att en kringbyggd gårdsplan uppstod.

Efter reformationen blev Brunsbo en av Gustav Vasas kungsgårdar, här bedrevs bl.a. hästavel. 1549 fick den lutherske Skarabiskopen Erik Falck tillåtelse av kungen att använda Brunsbo som sätesgård. Under nordiska sjuårskriget 1566 drab...

Läs mer i eget fönster