Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY APOTEKET 7 KV APOTEKET 7 Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1365-005

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV APOTEKET 7 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

VISBY APOTEKET 7

Historik

KVARTERET APOTEKET - Kvarteret Apoteket ligger mycket centralt i Visbys medeltida stadskärna. I väster gränsar det till Strandgatan, i öster ligger Mellangatan. Kvarteret begränsas i norr av Rigagränd samt i söder av Lybska gränd.
Vid den äldsta stadsbildningen på 900-talet bebyggdes troligen detta område med trähus. Under medeltiden byggdes stenhus i form av magasin och bostadshus i kvarteret. En gränd skar mitt genom kvarteret i öst-västlig riktning och de två kvarteren bör då ha varit fullbebyggda med stenhus. Området runt kvarteret Apoteket utgör den norra delen av Visbys äldsta bebyggelsekärna. Strandgatan väster om kvarteret ...

Läs mer i eget fönster