Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, NYA STADEN 1:1 GAMLA RÅDHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

dhf02033

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA RÅDHUSET (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

NYA STADEN 1:1

Historik

Rådhusbyggnaden var en gång Magnus Gabriel de la Gardies jaktslott på Kållandsö, uppfört efter ritning av Matthias Holl. Byggnaden nedtogs 1672 och fraktades till Lidköping, där den återuppfördes på det som skulle bli Nya stadens torg. På en ny bottenvåning av sten uppbyggdes en tvåvånig träbyggnad, täckt av en väldig huv och krönt av ett torn i två avsatser med ekspånsbeklädda tak. Kring bottenvåningen byggdes en krans av salubodar under ett platt tak, senare ersatt av ett högre karnissvängt tak. Rådstugan stod färdigt att tas i bruk 1676 och tjänade samma funktion till 1883, varefter den under olika tider inrymde polisstation, spr...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Lidköpings första rådhus var beläget vid Nya stadens torg och hade flyttats från Kållands härad till Lidköping 1672. Ursprungligen hade byggnaden fungerat som Magnus de la Gardies jaktslott på Kållandsö. Invigningen av rådhuset ägde rum 1676, och byggnaden användes som rådhus fram till 1882. Året därpå flyttade rådhusrätten till det så kallade Lidbeckska huset, uppfört 1850, i centrala Lidköping. 1960 brann det gamla rådhuset ned till grunden, men återuppfördes med samma utseende som tidigare. Byggnaden som står på platsen idag är således en rekonstruktion av det ...

Läs mer i eget fönster