Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY BISKOPEN 3 KV BISKOPEN 3 Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1365-011

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV BISKOPEN 3 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VISBY BISKOPEN 3

Historik

KVARTERET BISKOPEN - Kvarteret utgör ett rektangulärt område i stadens norra stadsdelar och avgränsas av S:t Nikolaigränd i norr, S:t Nikolaigatan i öster, Erik XIII:s gränd i söder och Tranhusgatan i väster. På grund av en naturlig nivåskillnad längs Tranhusgatan ligger i stort sett hela den västra sidan av kvarteret ungefär en meter högre än själva gatan. Biskopen ingick tidigare i Norderrotens tredje kvarter, med tomt nummer 38-45 och 53-60.
Kvarteret utgörs av 16 bebyggda fastigheter och har idag näst intill samma tomtindelning som det erhöll vid tomtregleringen vid 1700-talets mitt. Kvarteret är indelat efter ett rutnätsmönster...

Läs mer i eget fönster