Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY BACKEN 3 KV BACKEN 3 Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1364-083

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV BACKEN 3 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VISBY BACKEN 3

Historik

KVARTERET BACKEN - Kvarteret är i det närmaste rektangulärt till formen och sträcker sig i nord-sydlig riktning i stadens södra del. Det sluttar från Slottsbacken i öster och ner mot Visborgsgatan i väster, och även från Artilleribacken i söder ner mot Kommendantsbacken i norr. Mellan kvarterets fastigheter och Visborgsgatan i väster, finns en gräsbevuxen slänt som inte ingår i kvarteret. Kvarteret Backen benämndes tidigare Klinteroten I, med tomtnummer 50 och 51.
På medeltiden var området sannolikt obebyggt och 1696-97 års karta visar detsamma. Vid arkeologiska utgrävningar i kvarteret har iakttagelser gjorts i form av äldre kultur...

Läs mer i eget fönster