Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Grästorp kn, HEDÅKER 1:14 HEDÅKERS SÄTERI Ny sökning Tillbaka till sökning

13627_hedåkers_säteri_SRLN_2007_09_05 002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDÅKERS SÄTERI (akt.)
Västra Götaland
Grästorp

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

HEDÅKER 1:14

Historik

Hedåkers säteri är ett av länets äldsta säterier, nämnt under 1300-talets senare del. Den nuvarande manbyggnaden uppfördes troligen omkring mitten av 1700-talet, men torde innehålla delar av en 1600-tals byggnad. Det brutna taket och frontespisen tillkom sannolikt vid en ombyggnad omkring år 1800. Byggnadens inre har undergått åtskilliga förändringar, men har flera äldre inredningsdetaljer bevarade. Den enda kvarvarande flygeln - under slutet av 1700-talet fanns två par - uppbyggdes i samma storlek och på samma plats som en år 1870 nedbrunnen flygel. Den är uppförd i timmer i en våning, panelad och med tegeltäckt sadeltak. Till gård...

Läs mer i eget fönster