Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, SLÄDENE 10:6 SLÄDENE STOREGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

13606_Ladugård_SRLN_2007_06_04 001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SLÄDENE STOREGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Vara

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Jordbruk - Bondgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

SLÄDENE 10:6

Historik

Gården Slädene tillhörde 1298 biskop Brynolf Algotsson i Skara och ägdes år 1400 av en medlem i ätten Natt och Dag. Bland senare ägare märks Hogenskield Bielke och Magnus Gabriel De la Gardie. Sedan Gården dragits in till kronan vid reduktionen var den fram till 1878 översteboställe för Västgöta-Dals regemente. Nuvarande låga stenbyggnad uppförd 1737, ersatte en tidigare mangårdsbyggnad från 1684. I interiören återfinns rester av rumsindelningen från rumsindelningen från 1700-talet.
Träflygeln har ursprungligen varit köksflygel men ändrades 1737 till brygghus.
Slädene har tidigare varit säte för översten i Västgöta-Dals regemente.

...

Läs mer i eget fönster