Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, ÅSLETORP 2:1 FÖRLÄGGARGÅRDEN KÄLLÄNG Ny sökning Tillbaka till sökning

13597_miljö_LR_20071010

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÖRLÄGGARGÅRDEN KÄLLÄNG (akt.)
Västra Götaland
Mark

Jordbruk - Förläggargård

Jordbruk - Förläggargård

Jordbruk - Förläggargård

Jordbruk - Förläggargård

ÅSLETORP 2:1

Historik

Gården har fungerat som förläggargård från 1840-talet till in på 1900-talet. Även vävnad har förekommit här och väveriet utgjorde Örby sockens första industribyggnad. Huvudbyggnaden från 1830-talet samt de fasta flyglarna är uppförda av timmer i två våningar och klädda med vitmålad locklistpanel under tegeltäckta sadeltak. Huvudbyggnaden har framskjutet mittparti med kolonner, balustrad och triangulär fronton. Den senare samt byggnadens gesimser är dekorerade med tandsnitt. Huvudbyggnaden har sexdelad plan.
Till gården hör även en ladugård från 1851 och ett magasin från 1900, båda av sten och delvis putsade, delvis klädda med vitmå...

Läs mer i eget fönster