Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, GULLBERG 13:5 HAGA GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

13586_LR_miljö_20071128 003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAGA GÅRD (akt.)
Västra Götaland
Mark

Jordbruk - Förläggargård

Jordbruk - Förläggargård

Jordbruk - Förläggargård

Jordbruk - Förläggargård

GULLBERG 13:5

Historik

Vid Haga gård drevs under 1800-talet förläggarverksamhet och gården hade även eget färgeri.
Den nuvarande huvudbyggnaden av timmer i två våningar uppfördes 1851 i en klassicerande träpanelarkitektur, utmärkande för områdets förläggargårdar. Den en och en halv våning höga flygeln har lunettformade halvvåningsfönster. Båda byggnaderna har vitmålad locklistpanel och tegeltäckta sadeltak, huvudbyggnadens med valmade gavelspetsar.
Gården utgör ett viktigt inslag i den sammanhängande miljön med förläggargårdar utmed Häggåns dalgång.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enlig...

Läs mer i eget fönster