Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mellerud kn, SVECKLINGEBYN 1:39 SVECKLINGEBYN Ny sökning Tillbaka till sökning

13577 Svecklingebyn Sverker Larsson 2006-09-18 nr 006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVECKLINGEBYN (akt.)
Västra Götaland
Mellerud

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

SVECKLINGEBYN 1:39

Historik

Bondgård, belägen i ett uppodlat slättlandskap och grupperad efter den västsvenska gårdsformen med klart avskilda man- och fägårdar. Bostadshuset från 1809 är en av Dalslands ålderdomligaste och bäst bevarade tvåvånings parstugor med äldre fast inredning. I byggnadsminnet ingår också en magasinsbyggnad från 1800-talets förra hälft. Båda husen är timrade samt försedda med rödfärgad locklistpanel och skiffertak.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2