Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bengtsfors kn, ALLTORP 1:9 ALLTORPS TINGSHUS OCH HÄRADSHÄKTE Ny sökning Tillbaka till sökning

13576_Alltorps_tingshus_SL_2006-09-22_nr 021

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALLTORPS TINGSHUS OCH HÄRADSHÄKTE (akt.)
Västra Götaland
Bengtsfors

Rättsväsende - Tingshus

Kommunikation - Gästgivargård

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Arrest och häkte

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

ALLTORP 1:9

Historik

Alltorp blev tingsställe för Vedbo härad år 1693, sedan tingsförhandlingarna flyttat hit från Ödshults mo. I tingsprotokollet från den 31/5- 3/6 1693 anges att tinget hölls i "tingshuset widh Alltorp", vilket antyder att tingshuset byggts och tagits i bruk. Andra källor säger att tingshusbyggnaden uppfördes vid slutet av 1700-talet. Innan Alltorps tingshus uppfördes ambulerade häradsrätten mellan olika gårdar i häradet (Olsson, 1961 s 39).

1885 renoverades tingshuset. En ny uthusbyggnad med bland annat stall, vedbod och häkte uppfördes vid samma tillfälle. Efter första världskriget uppfördes bilgarage och parkeringsplats anlades...

Läs mer i eget fönster

Alltorp blev tingsställe för Vedbo härad år 1693, sedan tingsförhandlingarna flyttat hit från Ödshults mo. Tingshusbyggnaden uppfördes vid slutet av 1700-talet. Den är av timmer i två våningar och klädd med rödfärgad locklistpanel under spåntäckt sadeltak.
Huset har sexdelad plan. Bottenvåningen inrymde gästgiveri samt häradshövdingens bostad, medan tingslokalerna var förlagda till byggnadens andra våning. Såväl häradshövdingens rum som tingssalen har bevarats oförändrade sedan sista tinget hölls 1941.
Parallellt med tingshuset, på andra sidan länsvägen, ligger ett häkte från 1880-talet. Byggnaden är av timmer i en våning. Över en...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset uppfördes för Vedbo härad i Ödskölt och är beläget inte långt från vägen mellan Bäckefors och Bengtsfors. Den tidigare landsvägen löper alldeles utanför tingshuset. I närheten av tingshuset ligger ett före detta gästgiveri och mittemot finns en uthuslänga med en liten klockstapel ridande på nocken. Innan Alltorps tingshus uppfördes ambulerade häradsrätten mellan olika gårdar i häradet (Olsson, 1961 s 39). Både Alltorp och det numera rivna huset i Torpane (Tössbo härad) upphörde att fungera som tingshus i samband med att ett nytt hus uppfördes i Bengtsfo...

Läs mer i eget fönster