Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åmål kn, LILJAN MINDRE 3 HANTVERKSFÖRENINGENS HUS Ny sökning Tillbaka till sökning

13555_HANTVERKSFÖR_HUS_SL_2006-09-21_nr

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HANTVERKSFÖRENINGENS HUS (akt.)
Västra Götaland
Åmål

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

LILJAN MINDRE 3

Historik

Gården bebyggdes på 1840-talet av brukspatronen J Åberg med bostadshus, två flyglar och ett gårdshus. Flyglarna har fungerat som magasin respektive uthus. Det sistnämnda tillbyggdes under 1920-talet. Gårdshuset är en enkelstuga och har använts som bostad.
Samtliga byggnader är av timmer med locklistpanel under sadeltak. Dessa är täckta med skiffer på huvudbyggnaden och gårdshuset, på magasins- och uthuslängorna med plåt respektive papp. Bostadshuset och gårdshuset har två våningar och gråmålade fasader. De är utformade i klassicerande träarkitektur med bl a tandsnittslister över dörrar och fönster. Tillsammans med de faluröda flygla...

Läs mer i eget fönster