Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åmål kn, FLAGGAN 2 EKMANSGÅRDEN-SÖDERBERGSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

13514_EKMANSGÅRDEN-SÖDERB_SL_2006-09-21_nr 003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKMANSGÅRDEN-SÖDERBERGSGÅRDEN (akt.)
Västra Götaland
Åmål

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

FLAGGAN 2

Historik

Ekmansgården uppfördes år 1788 av borgmästaren Anders Ekman sedan ett tidigare bostadhus från 1752 förstörts vid stadsbranden 1777. Den nuvarande byggnaden står på samma grund och från det äldre huset är även en ett källarvalv bevarat. Det ansenliga bostadshuset i två och en halvt plan har timmerväggar, klädda med gulmålad locklistpanel med vitmålade knutlådor. Taket är brutet med avvalmade gavelspetsar och täckt med skiffer.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3