Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, GIMO 13:3 M.FL. GIMO HERRGÅRD OCH INSPEKTORSBOSTADEN VID GIMO BRUK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GIMO HERRGÅRD OCH INSPEKTORSBOSTADEN VID GIMO BRUK (akt.)
Uppsala
Östhammar

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

GIMO 13:3

GIMO 11:186

Historik

Arkitekten Jean Erik Rehn fick år 1764 uppdrag att utföra ritningar till en ny herrgårdsanläggning och generalplan för Gimo bruk. I generalplanen, som var färdig tre år senare, utnyttjade Rehn flera befintliga arrangemang i bruket. Herrgården förlades till samma plats som den tidigare fogdegården, dock med en påkostad parkanläggning med bl.a. två orangeribyggnader. Den stora gårdsplanen åt söder sträckte sig fram till bruksgatan och inramades av två låga flyglar och en mur. Anläggningen avslutades på andra sidan gatan av två svängda byggnader som utgjorde en stallgård. Bruksgatan ned mot Olandsån rätades ut och inpassades i planen s...

Läs mer i eget fönster