Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, BJURUM 8:2 LILLA BJURUM Ny sökning Tillbaka till sökning

13508_Lilla_Bjurum_SRLN_2007_09_05 020

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LILLA BJURUM (akt.)
Västra Götaland
Götene

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

BJURUM 8:2

Historik

Lilla Bjurum var under medeltiden en befäst gård med omgivande vallgrav, vilken ännu är synlig. Gården var 1645 i ätten Ekeblads ägo och övertogs senare av riksrådet Harald Stake. Efter dennes död reducerades gården och indelades till överstelöjtnantsboställe. Senare blev Lilla Bjurum översteboställe.
Huvudbyggnaden påbörjades 1737 och fullbordades 1738 enligt två inskriftstavlor, som flankerar ingången. Huset byggdes enligt militära boställsritningar från 1730-talet och bestod av en stenmurad våning.
Den panelklädda övervåningen tillbyggdes senare efter Gustaf af Silléns normalritning för översteboställen från år 1800.
En flygelbyg...

Läs mer i eget fönster