Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vänersborg kn, TUNHEM 1:42 VÄSTRA TUNHEMS PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

mini-13506_Prästbostaden_SRLN_2007-06-27&28 007.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA TUNHEMS PRÄSTGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Vänersborg

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

TUNHEM 1:42

Historik

Ursprungligen låg prästgården strax sydost om kyrkan men brändes av danskarna under Kalmarkriget 1612. Vid återuppförandet valde man ett ur säkerhetssynpunkt mer skyddat läge ett par hundra meter sydost om kyrkan. Den nuvarande prästgården omfattar 12 byggnader: Huvudbyggnad med två flyglar, magasin, lusthus, brygghus, hönshus, svinhus, vedbod, stenkällare, stall och vagnslider (nu delvis garage) samt ett avträde. Källaren och brygghuset är byggda av sten, övriga hus av trä.
Huvudbyggnaden härrör från 1722. År 1923 genomgick den en omfattande restaurering, varvid bl a ett flertal takkupor togs upp. Den långsträckta envåningsbyggnade...

Läs mer i eget fönster