Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vänersborg kn, FORSTENA 1:2 FORSTENA FD MAJORSBOSTÄLLE Ny sökning Tillbaka till sökning

13490_Forstena 041

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORSTENA FD MAJORSBOSTÄLLE (akt.)
Västra Götaland
Vänersborg

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Jordbruk - Bondgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Jordbruk - Bondgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

FORSTENA 1:2

Historik

Forstena nämns som sätesgård under 1400-talet och ägdes från 1500-talet av den s.k. Fostenaätten, vars mest bemärkta medlem är fältmarskalken Lennart Torstensson. Godset indrogs till kronan 1696 och var majorsboställe för Västgöta-Dals regemente mellan 1696 och 1866, då det övergick till Boställsdirketionen, senare Domänverket.
Huvudbyggnaden vid Forstena är ett tvåvånings stenhus under ett tegeltäckt, flackt sadeltak. Fasaderna är putsade - bottenvåningen spritputsad, övervåningen slätputsad - och gulkalkade. Huvudingången är asymmetriskt placerad på huvudfasaden. Bottenvåningen är uppförd 1741 - nära den ursprungliga manbyggnadens...

Läs mer i eget fönster