Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, VÄNGE-EKEBY 6:7 M.FL. EKEBY BY Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKEBY BY (akt.)
Uppsala
Uppsala

Jordbruk - Bysamfällighet

Jordbruk - Bysamfällighet

VÄNGE-EKEBY 6:7

VÄNGE-EKEBY 6:1

VÄNGE-EKEBY 6:2

VÄNGE-EKEBY 6:4

VÄNGE-EKEBY 6:5

VÄNGE-EKEBY 7:2

Historik

Ekeby by finns omnämnd i flera medeltida akter, första gången år 1299. Vid mitten av 1500-talet fanns fem hemman i byn. I slutet av 1600-talet ägde ärkebiskopen tre hemman i byn, resterande gårdar var frälsehemman. Dessa s.k. Ekeby säterier sammanslogs 1816 med det närbelägna Brunna säteri. Under 1700-talet delades ärkebiskopens hemman upp med två brukare på varje. Storskiftet år 1764 resulterade i allt för många och små tegar och ansågs inte rationellt. År 1822 begärde därför dåvarande biskopen att byn skulle enskiftas. Rationalisering av jordbruket inom byn skedde i början av 1950-talet sedan Kungl. Maj:t bifallit en framställan f...

Läs mer i eget fönster