Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlsborg kn, SÄTRA 5:1 M.FL. EDETS BENSTAMP OCH KVARN Ny sökning Tillbaka till sökning

13478_SL_2006-10-26 011

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EDETS BENSTAMP OCH KVARN (akt.)
Västra Götaland
Karlsborg

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Jordbruk - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn

SÄTRA 5:1

SÄTRA 5:18

Historik

Ända sedan medeltid har den kraft som alstrats av Edsåns fallhöjd vid Edet utnyttjats för att driva kvarnar. Från 1700-talet fanns här också en enbladig såg. Edet har också en lång historia som jordbruk, på 1500-talet finns i historiska källor namngivna bönder på Edet.

År 1811 inköptes Edets kvarn och enbladiga såg av Göta kanalbolag. Sjön Undens vatten och regleringen av denna fick en nyckelroll vid byggandet av Göta kanal. Vid Edet regleras vattenflödet från Unden till Viken, som tjänar som huvudreservoar för Göta kanals västgötadel. Genom köpet av Edet tillförsäkrade Göta kanalbolaget sig om kontrollen över denna för kanalen så ...

Läs mer i eget fönster

Edets kvarn och benstamp är byggnadsminne och ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Den har genomgått restaureringar såväl 1994-96 som under 2002.

Edet omnämns i skrift omkring 1447 i en jordebok, då Vadstena kloster erhåller Edet av Sven Pik som är den förste kände ägaren av Edet. Vadstena klosters övertagande sker någon gång mellan 1395 och 1415. Kvarndrift är belagt från början av 1700-talet under Edskvarn men är synonymt med Högås kvarn eller Högsås kvarn. En enbladig ramsåg omnämns 1792 i en resolution som en husbehovssåg och till ”grannars betjäning”.

En kanalförbindelse genom Sverige där sjön Viken med tillflöde...

Läs mer i eget fönster