Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stenungsund kn, UCKLUMS-SMEDSERÖD 1:1 UCKLUMS TINGSHUS OCH GÄSTGIVERI Ny sökning Tillbaka till sökning

13706_miljö_LR_200601 005

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UCKLUMS TINGSHUS OCH GÄSTGIVERI (akt.), INLANDS NORDRE OCH FRÄKNE HÄRADERS TINGSHUS (akt.)
Västra Götaland
Stenungsund

Rättsväsende - Tingshus

Kommunikation - Gästgivargård

Rättsväsende - Tingshus

Kommunikation - Gästgivargård

Rättsväsende - Tingshus

Kommunikation - Gästgivargård

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Kommunikation - Gästgivargård

UCKLUMS-SMEDSERÖD 1:1

Historik

Smedseröds tingställe och gästgivaregård ligger i Ucklums socken vid den gamla riksvägen genom Bohuslän. Det nuvarande tingshuset uppfördes 1876. Det ersatte då en äldre byggnad från 1829. Möjligtvis fanns det även en ännu äldre tingsbyggnad på samma plats. Den nuvarande gästgiveribyggnaden uppfördes 1860. Tingsverksamheten på Smedseröd går tillbaka till 1685. Gästgiveriet lär ha tillkommit redan 1680.

Tinget har uråldriga, förkristna anor i den nordiska rättsskipningen. Genom Magnus Erikssons landslag från 1350 reglerades att det i varje härad, domkrets, skulle finnas en särskild tingsplats. Under Karl XI:s regeringstid ställdes k...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset uppfördes för Inlands Nordre och Fräkne härad och ersatte ett äldre hus på samma plats, uppfört 1829 (se Grundström, s 46-ff). Inlands Nordre och Fräkne härader alternerade mellan det aktuella tingshuset och tingshuset i Grohed. Tingshuset i Smedseröd ligger på en höjd vid E6:ans gamla sträckning, strax öster om Stenungsund. I vinkel mot tingshuset ligger ett före detta gästgiveri och tidigare fanns en länga med bland annat arrest och dessutom några ekonomibyggnader. Tillsammans utgjorde byggnaderna en sluten gårdsmiljö.

För ytterligare information ...

Läs mer i eget fönster