Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tanum kn, TANUMSHEDE 1:32 TANUMS GÄSTGIVERI Ny sökning Tillbaka till sökning

13423_gästgiveriet_LR_20061018 001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TANUMS GÄSTGIVERI (akt.)
Västra Götaland
Tanum

Kommunikation - Gästgivargård

Kommunikation - Gästgivargård

Kommunikation - Gästgivargård

TANUMSHEDE 1:32

Historik

Hede, nuvarande Tanumshede, är sedan gammalt en knutpunkt för viktiga vägar och därför ett naturligt bygdecentrum.
Gästgiveriet har sannolikt funnits här lika länge som den närliggande tingsplatsen, dvs slutet av 1700-talet. Det nuvarande timmerhuset i två våningar är av okänd ålder men innehåller troligen byggnadsdelar från 1700-talet. En tillbyggnad i vinkel tillkom 1847 och en pendang till denna 1929. Exteriörens nuvarande gulmålade locklistpanel kan sättas i samband med 1847 års ombyggnad. Gästgiveriet används fortfarande som restaurang.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 decem...

Läs mer i eget fönster