Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, BRYGGAREN 10 HELÉNSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

13389_Helensgården_SRLN_2007_04_04_nr 007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HELÉNSGÅRDEN (akt.), HELÉNSSTUGAN (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

BRYGGAREN 10

Historik

Helénsstugan är stadens enda bevarade profana hus från tiden före den omfattande branden 1759 och är orienterad enligt det medeltida gatunätet. Idag används huset som museum.

I kulturreservatet Helénsgården ingår förutom Helénssstugan ett yngre timrat bostadshus, sannolikt byggt på 1850- eller 60-talet, idag inrymmande kontor. Intill Helénstugan ligger en envånings skiftesverkslänga -en större fd ekonomibyggnad, nu inrymmande utställningslokaler. Detta hus har i äldre tid hört till granntomten, och dess byggnadsår tros vara på 1820- talet. År 1965 hitflyttades slutligen portliderbyggnaden, en timrad magasinsbyggnad med körport från...

Läs mer i eget fönster