Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, SVENEBY 1:4 SVENEBY HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

kf942211

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVENEBY HERRGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Herrgård

SVENEBY 1:4

Historik

Gården är känd sedan medeltiden och var troligen kyrkogods under biskopen i Skara. Den nuvarande herrgårdsanläggningen, belägen på krönet av en höjdsträckning i närheten av sockenkyrkan, återspeglar en karolinsk tradition med byggnaderna - huvudbyggnad och tre par envåningsflyglar - symmetriskt placerade längst en mittaxel. Terrängen är terrasserad mot trädgårdssidan.
Huvudbyggnaden av sten i tvåvåningar är uppförd 1752-56 efter ritningar av arkitekten C J Cronstedt. Den har putsade och vitkalkade fasader, gavelkrönt mittrisalit med ett ur samt valmat och brutet plåttak.
Av flyglarna har de båda innersta brutna plåttak med valmat ö...

Läs mer i eget fönster