Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, GRYTA 5:3 GRYTA MAJORSBOSTÄLLE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRYTA MAJORSBOSTÄLLE (akt.)
Uppsala
Enköping

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe

GRYTA 5:3

Historik

Gryta majorsboställe är beläget invid Gryta medeltida kyrka. Huvudbyggnaden är ett hus av stort arkitektur- och militärhistoriskt intresse. Det är sannolikt den enda bevarade tvåvåningsbyggnaden i sten enligt 1752 års boställsförordning för indelningsverket. Den uppfördes vid mitten av 1780-talet efter en år 1771 gjord revidering av Carl Hårlemans normalritning över majors och överstelöjtnantsboställen från 1752. Huvudbyggnadens exteriör är praktiskt taget ursprunglig med undantag för färgsättningen samt vissa detaljer. Flygeln i trä är från omkring 1730 och var boställets huvudbyggnad fram till 1780-talet. Exteriören har ålderdomli...

Läs mer i eget fönster