Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, BRUNNSBORG 7:2 JACQUETTE DU RIETZ STIFTELSE Ny sökning Tillbaka till sökning

13314_huvudbyggnad_SRLN_2007_09_05 053

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JACQUETTE DU RIETZ STIFTELSE (akt.)
Västra Götaland
Götene

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Behandlingshem och vårdhem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Behandlingshem och vårdhem

BRUNNSBORG 7:2

Historik

Greve Gustaf Piper till Mariedal lät till minne av sin år 1816 avlidna maka Jaquette Du Rietz instifta en lasaretts- och fattigförsörjningsinrättning. Redan 1817 uppfördes det s.k. Piperska lazarettet vid Lunds Helsobrunn, senare Lundsbrunns kurort. Den nyklassicistiska byggnaden kom att bli ett av Skaraborgs mest karakteristiska byggnadsverk från empire-eller Karl Johantiden. Om byggnadens upphovsman föreligger olika uppgifter. Carl Magnus Piper har nämnts. Någon ritningskunnig person med detta namn har emellertid inte kunnat identifieras, och frågan är väl om inte den mer namnkunnige Fredrik Magnus Piper (1746-1824) åsyftas. Dahlg...

Läs mer i eget fönster