Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stenungsund kn, STENUNG 3:226 MARIAGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

13680_hus1_LR_200601 002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARIAGÅRDEN (akt.)
Västra Götaland
Stenungsund

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

STENUNG 3:226

Historik

Mariagården uppfördes sannolikt under 1700-talets senare del. Byggnaden är en framkammarsstuga i två våningar och klädd med lockpanel målad med falu rödfärg. På baksidan finns en tillbyggnad i form av en kraftig snedtäcka. Ingången är i södra delen av byggnadens västra långsida. Förstukvisten har ett välvt tak som bärs upp av balusterformade stöd. På södra gaveln finns en köksingång.
Interiört är byggnaden välbevarad, framförallt i övervåningen. I bottenvåningen finns den ålderdomliga gruvan och ugnskomplexet bevarade. Byggnaden har under de senaste åren restaurerats av fastighetskontoret i Stenungsund med ekonomiskt bidrag från rik...

Läs mer i eget fönster