Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, MARSTRAND 25:18 MARSTRANDS RÅDHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

13136_interiör_LR_2006-10-09 007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARSTRANDS RÅDHUS (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

MARSTRAND 25:18

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Marstrand växte sannolikt upp som ett litet fiskesamhälle redan på 1200-talet i samband med sillfiskets expansion. En ny fiskeperiod ägde också rum under senare delen av 1500-talet. Efter att Bohuslän hade blivit svenskt 1658 uppfördes Karlstens fästning men under de skånska kriget 1675-79 intogs staden och fästningen ändå av norska trupper. Tack var en ny sillfiskeperiod på 1700-talet blomstrade staden på nytt och 1775 blev den frihamn. Vid denna tiden var det dock fortfarande en liten stad med färre än 1000 invånare.

Marstrands rådhus är beläget på den östra...

Läs mer i eget fönster

Efter Marstrands brand 1643 upprättades en ny stadsplan 1647, där borgarna förband sig att återuppbygga boningshusen i sten. Den enda stenbyggnad som verkligen blev uppförd var rådhuset, som placerades med gaveln mot torget. Vid en ombyggnad på 1780-talet utvidgades rådhuset så att ena långsidan kom mot torget och byggnaden fick två fulla våningar och brutet tak.

Den nuvarande fasadutformningen med frontespis och rik putsarkitektur - numera avfärgad i vitt - tillkom på 1960-talet. Huset nyttjades då som stadshus och stadshotell och den stora salen i övervåningen användes av stadsfullmäktige.

Exteriören bibehåller väl sin 1860-tals...

Läs mer i eget fönster