Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mariestad kn, SVANEN 3 ZACHAUSKA GÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

13265-1 Sverker Larsson 2006-07-28 exteriör nr 014

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ZACHAUSKA GÅRDEN (akt.)
Västra Götaland
Mariestad

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

SVANEN 3

Historik

Området mellan staden och Tidan betecknas före stadsbranden som "Konungs-Trädgården". Efter branden ersattes denna av nyutlagda tomter. Yllefabrikören Christoffer Zachau förvärvade här 1760 en gård, som året därpå bebyggdes med bostadshus av tegel mot Västerlånggatan, nuvarande Västra Skolgatan. Samtidigt om- och tillbyggdes ekonomibyggnaderna mot gården.
Huvudbyggnaden mot Västra Skolgatan är uppförd i en våning med ursprunglig frontespis mot gatan och har brutet tak av tegel och plåt med valmat övre fall. Fasaderna är putsade och ljusgulfärgade. Under huset finns kryssvälvda källare. Huset tillbyggdes 1923 mot söder.
Mot Trädgårds...

Läs mer i eget fönster