Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, SÄVJA 1:55 LINNÉHUSET I SÄVJA Ny sökning Tillbaka till sökning

1085W9567.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LINNÉHUSET I SÄVJA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Rekreation och turism - Fritidshus - Sommarvilla

Rekreation och turism - Fritidshus

Rekreation och turism - Fritidshus - Sommarvilla

SÄVJA 1:55

Historik

Linnéhusets främsta kulturhistoriska värde ligger i att det ägts och bebotts av Carl von Linné.
Östra och västra flygeln uppfördes i slutet av 1800-talet inom en del av gårdstomten där det tidigare stod ett flertal bodbyggnader. Östra flygeln innehöll vagnslider och bostad för gårdens drängar och pigor. Denna är nu helt ombyggd interört men utgör tillsammans med den västra flygeln ett värdefullt inslag i gårdsmiljön.
I den västra flygeln är den äldre fasta inredningen bevarad.
Drängstugan är sannolikt uppförd på mitten av 1800-talet, troligen som en ersättning för en äldre ekonomibyggnad. Ekonomibyggnaderna: förrådet, stallet, få...

Läs mer i eget fönster