Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, SKARPE NORD 7 STRANDSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

13172_LR_20071130 015

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRANDSKA HUSET (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

SKARPE NORD 7

Historik

På tomten låg tidigare stadens hospital, en träbyggnad som ödelades vid en brand 1796. Det nuvarande timmerhuset uppfördes strax därefter. Det är uppfört i två våningar under brutet tegeltak, locklistpanelat och gulmålat samt vid gavlarna tillbyggt med två vagnsliderbyggnader, den västra belägen på granntomten Skarpe Nord 6. Huset har ett dominerande läge vid Stora Torgets norra del och utgör en viktig del av den välbevarade trähusbebyggelsen med karaktär av tidigt 1800-tal. På tomten finns också en mindre byggnad av gråvitmålat trä, uppförd omkring 1900.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli ...

Läs mer i eget fönster