Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, RÅDHUSET 11 RÅDHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

13143_LR_20061009 007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDHUSET (akt.), RÅDHUSET, KUNGÄLV (inakt.)
Västra Götaland
Kungälv

Handel och bankväsende - Tullhus och tullstation

Offentlig förvaltning - Rådhus

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Handel och bankväsende - Tullhus och tullstation

Offentlig förvaltning - Rådhus

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

RÅDHUSET 11

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Kungälvs forna rådhus är beläget vid Gamla Torget i den östra och äldsta delen av staden. Färjevägen, som utgör den gamla infarten till staden söderifrån, sträcker sig förbi byggnadens gavel och mitt över torget ligger också kyrkan.¨Huset fungerade som rådhus mellan 1767 och 1928. För en utförlig beskrivning av rådhuset, se länken Byggnader, Byggnadshistorik.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1997-11-04

Gamla rådhuset uppfördes 1762-67 och inrymde från början också tullhus. Funktionen som rådstuga upphörde 1928. År 1868 inrättades bibliotek i rådhuset. Det fanns kvar till mitten av 1930-talet.

Byggnaden är uppförd i timmer i två våningar med delvis inredd vind och är lockpanelad samt vitmålad. Fasadernas strama utformning är ett fint exempel på det sena 1700-talets trähusarkitektur. Gamla rådhuset har ett mycket dominerande läge vid Stora Torget och har blivit något av en symbol för det gamla Kungälv.Västra Gatan och Torget var förbindelseleden genom den stad som uppstod i slutet av 1600-talet. Torget var stadens naturliga cen...

Läs mer i eget fönster