Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, RÅDHUSET 3 UDDMANSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

13136_LR_2006-10-09 008

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UDDMANSKA HUSET (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Handel och bankväsende - Bostadshus

Handel och bankväsende - Bostadshus

Handel och bankväsende - Bostadshus

RÅDHUSET 3

Historik

Byggnaden, som är uppkallad efter släkten Uddman, vilken under lång tid ägde huset, är troligen uppförd vid 1700-talets slut. Den är uppförd av liggande timmer i ett våningsplan med inredd vind. Fasaderna har liggande panel och är ljusgrönmålade. Av värderingshandlingar från 1828 framgår att bottenvåningen upptog fyra rum samt en handelsbod. Denna planlösning är oförändrad. En tid var huset pensionat. Numera har hemvärnet och lottakåren i Kungälv sina lokaler här. Uddmanska husets 1700-tals karaktär är väl bevarad. Det är en god representant för den äldre trähusbebyggelsen och ett viktigt inslag i miljön kring Västra Gatan.

KÄLLA: ...

Läs mer i eget fönster