Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sala kn, GARVAREN 1 COLLIANDERSKA GÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_2541.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
COLLIANDERSKA GÅRDEN (akt.), ÖSTERGRENSKA GÅRDEN (akt.), NORRMANSKA GÅRDEN (akt.), COLLIANDERSKA GÅRDEN (inakt.), ÖSTERGRENSKA GÅRDEN (inakt.)
Västmanland
Sala

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Hantverkargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Hantverkargård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

Kultur och nöjesliv - Restaurang

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Hantverkargård

GARVAREN 1

Historik

Norrmanska eller Collinderska gården, som fått benämningarna efter tidigare ägare, är ett slutet gårdskomplex med fem byggnader av varierande ålder från 1600-tal till 1800-tal. Under 1800-talet och fram till 1925 har ett garveri varit inrymt i gården. Affärs- och bostadshuset med fasader mot Norrby- och Brunnsgatorna i två våningar har liksom övriga byggnader en stomme av timmer men såsom gathus skiljer den sig från de övriga genom sina reveterade, ljust färgade fasader. Gårdsbyggnaderna är samtliga rödfärgade och används idag som förråds- och hantverkslokaler. De har under senare år genomgått en yttre restaurering.

KÄLLA: Byggnads...

Läs mer i eget fönster

Gården ägdes och beboddes på 1820-talet av carduansmakaren P. D. Norrman och senare under många år av garverifabrikör Carl Östgren. Under 1920-talet ägdes den av läderhandlaren Ivar Ericsson. Troligen försvann de ursprungliga byggnaderna i 1736 års brand. Byggnaderna som sedan uppfördes på tomten var följande: a) boningshus för husbonden i två våningar med förstuga, sal, kammare och kök på nedre botten och förstuga, sal och tre mindre rum på övervåningen; b) boningshus för tjänare och gesäller i två våningar med förstuga, sal, två kammare samt brygghus med brännvinsbränneri i bottenvåningen och fem kammare i övre våningen; c) uthus ...

Läs mer i eget fönster