Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sala kn, FLÄCKEBO KLOCKARBOL 1:3 M.FL. FLÄCKEBO FD KOMMINISTERGÅRD, SOCKENMAGASIN OCH KYRKSTALLAR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLÄCKEBO FD KOMMINISTERGÅRD, SOCKENMAGASIN OCH KYRKSTALLAR (inakt.)
Västmanland
Sala

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Religionsutövning - Sjukhus - Kyrkstall

Offentlig förvaltning - Sockenmagasin

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

FLÄCKEBO KLOCKARBOL 1:3

FLÄCKEBO PRÄSTGÅRD 1:13

Historik

Den f.d. komministergården i Fläckebo är ett gott exempel på den anspråkslösare typen av präst- och kaplansboställen i en av länets minsta socknar. Efter prästgårdsfunktionens upphörande var den mellan 1910 och 1962 arrendegård, därefter fritidsbostad och sedan 1977 kyrkvaktarbostad. Manbyggnaden är uppförd 1759 av timmer i en våning under brutet tegeltak, panelad omkring 1850 samt rödfärgad. Den har två timrade, locklistpanelade och rödfärgade envåningsflyglar med tegeltak; den östra - f.d. drängstugan - är byggd 1839 över en äldre källare medan den västra uppfördes senast 1843 och om- och tillbyggdes 1968 och 1973. Vidare finns en...

Läs mer i eget fönster