Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Heby kn, HUDDUNGEBY 3:20 JAN ERSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JAN ERSGÅRDEN (akt.)
Uppsala
Heby

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

HUDDUNGEBY 3:20

Historik

I radbyn Huddungeby finns idag åtta gårdar. Byn, som vid storskiftet 1773 bestod av 18 gårdar, eldhärjades 1834 men återuppbyggdes och fick då en ovanlig planmässig och stilmässigt homogenitet som i stor utsträckning bevarats. Manbyggnaderna utmärker sig i storlek och påkostade utformning med herrgårdsarkitektur som förebild.
Jan Ersgården är granngård till Anders Olsgården. Den timrade manbyggnaden i två våningar från omkring 1840 har fem fönsteraxlar och brutet plåttak.
Flygelbyggnaden av timmer i en våning under tegeltak är uppförd 1835. På fägården på andra sidan vägen återstår två ekonomibyggnader, ett timrat portlider från 184...

Läs mer i eget fönster