Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Köping kn, EMBLA 4 TINGSHUSET, KÖPING Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TINGSHUSET, KÖPING (inakt.)
Västmanland
Köping

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

EMBLA 4

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Något avsides från centrum ligger det omfångsrika tingshuset som från början uppfördes för Åkerbo härad, sedermera Köpings tingsrätt. Enligt Oskar Björnänger i "Köpings tingshus hundra år 1993", (Köping 1993) var det i maj 1891 som häradsborna beslutade att "i huvudsaklig överensstämmelse med vid sammanträdet företedd ritning, uppföra ett tingshus i två våningar, innefattande jämväl bostadslägenhet för domaren." Tingshuset uppfördes 1891-1893 efter ritningar av stadsarkitekten Theodor Dahl och slutsumman uppgick till 67 000 kr.

Det nya tingshuset var en monum...

Läs mer i eget fönster