Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lysekil kn, SVEE 1:10 HÄRNÄSETS FOLKETS HUS Ny sökning Tillbaka till sökning

13085-Lena Rundström 2006-09-08 035

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRNÄSETS FOLKETS HUS (akt.)
Västra Götaland
Lysekil

Folkrörelse och föreningsliv - Folkets hus

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningshus

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningshus

SVEE 1:10

Historik


Beslut om att uppföra Härnäsets Fokets hus fattades 1902 av avdelning nr 14 av Svenska stenindustriarbetarförbyndet på Härnäset. Först år 1906 fick man arrendera en tomt i Svee på 40 år och kunde då påbörja arbetena. I juli 1907 invigdes byggnaden som då utgjordes av en envånings träbyggnad med vind. Byggnaden innehöll förutom den stora samlingslokalen en liten sal för mindre sammankomster samt kök. Verksamheten var livlig och redan 1913 beslöt man att göra en tillbyggnad. Denna kom dock inte till utförande förrän 1929, sannolikt på grund av första världskrigets utbrott, då byggnaden fick det utseende som den till största delen bib...

Läs mer i eget fönster